Ontwikkelingsplannen

Heimans en Thijsse symposium ‘Bloemrijk of gifgroen?’

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe Europese landbouwbeleid dat in 2020 van start zal gaan. Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist […]

“In 2020 moet elke stad en regio in Nederland een eigen kinderkrant hebben”

Angelique van Tilburg en Suzanne Huig runnen de Rotterdamse kinderkrant Jong010. Nu hebben ze plannen om de rest van Nederland ook kinderkranten te bezorgen. Dat gaan ze niet zelf doen, maar ze gaan mensen die in hun regio een kinderkrant beginnen intensief ondersteunen en coachen. "We vinden het belangrijk dat iemand zelf verantwoordelijk is voor zijn kinderkrant. We willen geen manager zijn en niet overal zelf bovenop zitten." The post “In 2020 moet elke stad en regio in Nederland een eigen kinderkrant hebben” appeared first on De Nieuwe Reporter.

Regio komt met meer ruimte voor eigen oplossing

De gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard hebben een gezamenlijke visie op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Hierin staat herstel van kwetsbare mensen en de oplossing die zij zelf zien, centraal. We hebben het hier vooral om mensen met psychische problemen. De gemeenten komen nu...

Plannen voor een groenere stad

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag het ‘Meerjaren Groenprogramma jaarsnede 2017’ aan de Gemeenteraad gestuurd. Hierin staan de voorgenomen projecten die dit jaar bijdragen aan een aantrekkelijke en groene woon- en werkomgeving, waar alle inwoners van kunnen genieten. In deze projecten wordt in totaal ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd en wordt er nauw samengewerkt met bewoners en andere overheden.