Zorg en welzijn

Wijkzorg in gevaar door ernstig personeelstekort tijdens zomerperiode

Nu de zomervakanties voor de deur staan, maken wijkverpleegkundigen zich grote zorgen om de bezetting van de wijkteams. De sector kampt al lange tijd met een personeelstekort maar doordat personeel ook nog vakantiedagen opneemt, komt de zorgverlening aan onder andere ouderen ernstig in gevaar. Beroepsvereniging V&VN stuurde een brief aan de Tweede Kamer om de problemen aan te kaarten. Dit meldt NOS.

Migrantengezinnen vaak buiten beeld bij jeugdzorg

Kinderen uit migrantengezinnen maken minder vaak gebruik van jeugdzorg dan kinderen uit autochtone gezinnen. Dit meldt het Kennisplatform Integratie & Samenleving in een rapport. Wijkteams hebben niet genoeg bezetting om zelf actief te zoeken naar de gezinnen die hulp nodig hebben en gemeenten hebben te weinig aandacht voor migrantengezinnen nu het doelgroepenbeleid is afgeschaft door kabinet Rutte I. Dit meldt Trouw. 

RUG organiseert eerste Kennistafel over Weerbaarheid en welzijn in het aardbevingsgebied

Op woensdag 28 juni vond in Onderdendam de eerste pilotbijeenkomst plaats van de nieuwe Kennistafel ‘Leefbaar en Kansrijk’. Thema van de middag was ‘Weerbaarheid en welzijn in het aardbevingsgebied’. De afdeling Research and Valorisation van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseerde deze pilot-Kennistafel op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), samen met haar kennispartners Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en GGD Groningen.

Wijkverpleging krijgt volgend jaar 170 miljoen euro meer

Het Rijk trekt volgend jaar 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Dat is 170 miljoen meer dan dit jaar, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Over de extra financiering tekende staatssecretaris Van Rijn vandaag een akkoord met de organisatie van zorgondernemers Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. "Het akkoord draait niet alleen om extra geld.