Natuur en landschap

WOS.nl - Bijenvolken sterven midden in de zomer: meer geld nodig voor bloemen

Deborah Post uit Schipluiden is een crowdfundingactie gestart. Ze is de initiatiefneemster van de 'Honey Highway' en wil met dit geld nog meer wilde bloemen zaaien, zodat de bijen extra voedsel hebben.De Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad, zodat die een blijvend paradijs vormen voor bijen. "Bermen zijn uitermate geschikt, omdat die schraal zijn en daar geen mest aanwezig is."Met de betrokken partijen maakt Post ook afspraken over de tijden en de manier van maaien, zodat er voldoende voedsel is voor de bijen om te overwinteren.

Uitkomsten belevingsonderzoek Lansingh-Zuid

De uitkomsten van het belevingsonderzoek van de wijk Lansingh-Zuid zijn bekend. Met het belevingsonderzoek hebben veel inwoners enthousiast meegedacht over de openbare ruimte in Lansingh-Zuid. Op vrijwel alle thema’s kan worden geconcludeerd dat de bewoners van Lansingh-Zuid (zeer) tevreden zijn over hun wijk: groen, waterrijk, het onderhoud op orde en goed bereikbaar. Een belangrijk aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid, wat met name is gericht op het deel van de Ouverturelaan tussen de Vijverlaan - Stad en Landschap.