Onderwijs

Smart Sustainable Cities 2017 – Viable Solutions

In 2050 woont maar liefst 70% van de wereldbevolking in de stad. Daarmee wordt de druk op de kwaliteit van leven in de stad, in ieder opzicht, enorm. Tijdens de conferentie Smart Sustainable Cities 2017 – Viable Solutions op 14 juni  is dit het centrale thema. Ben je student, docent, onderzoeker of professional in de […]

Sociale huisvesting belangrijk onderdeel Europese 'pijler van sociale rechten' (Mediabericht)

Toegang tot sociale huisvesting van goede kwaliteit is een van de 20 principes in de Europese pijler van sociale rechten, die de Europese Commissie heeft samengesteld. De pijler is een voorstel om Europese sociale rechten beter te waarborgen en te monitoren in alle lidstaten.